Arbejdslørdag 1 lørdag i april og sidste lørdag i oktober. Indkaldelse sendes ud til medlemmer på mail.
Husk at melde jer til under "Event"
 
Når vi alle hjælpes ad med at vedligeholde og udvikle vores havn er det muligt at holde kontingentet nede på et meget fornuftigt niveau.