Følgende priser er gældende for brugere af Hejlsminde Havn 2020:
 
Kontingent   1/1 årlig                                                                          kr.  500,-.
Nøgle til slæbested (gælder ikke pladsejere)                                      kr. 500,-
Nøgle til slæbested for pladsejere                                                       kr      0,-
Pladsafgift for ejere der bruger sin plads  0-250 cm bredde               kr. 2500,- 
Pladsafgift for ejere der bruger deres plads 250 - 350 cm bredde      kr 3000,-
Pladsafgift for ejere der bruger deres plads 350-550 cm bredde        kr 3500,- 
Pladsejere der ikke bruger sin plads                                                   kr.  500,-
Kontingent Optimist/juniorer 0-16 år                                                 kr.  500,-
Kapsejladsgebyr                                                                                 kr.   200,- 
 
Betaling på konto 6856-143411 med angivelse af navn og hvilken aktivitet. Skriv meget gerne fakturanummer fra den udsendte opkrævning.