Bestyrelsen har konstitueret sig således for 2022:

 


Formand:                                             Per Thielsen Jensen         formand@hejlsmindehavn.com

Næstformand, sekretær:                      Johnny Mathiesen            sekretaer@hejlsmindehavn.com

Kasserer:                                             Ole Jeppesen                    kasserer@hejlsmindehavn.com

Grejmester:                                         Thomas Munch                grejmester@hejlsmindehavn.com

Ungdomsudvalg og kapsejllads:         Brian Vittrup                    ungdomsudvalg@hejlsmindehavn.com

Representant for FLID og udvikling: Bent Ole Jonsen               bent.o.jonsen@caverion.com
         

Suppleant:                                           Kenneth Hjort

 

Havnemester:                                     Carsten Bo Lauersen         havnefoged@hejslmindehavn.com