Bestyrelsen har konstitueret sig således for 2020:

 

Formand:                                     Per Thielsen Jensen           formand@hejlsmindehavn.com

Næstform.:                                   Jan Larsen                         grejmester@hejlsmindehavn.com

Kasserer:                                      Ole Jeppesen                     kasserer@hejlsmindehavn.com

Grejmester:                                  Jan Larsen                         grejmester@hejlsmindehavn.com

Ungdomsudvalg og kapsejllads: Brian Vittrup                      ungdomsudvalg@hejlsmindehavn.com
Sekretær og webmaster:              Johnny Mathiesen             sekretær@hejlsmindehavn.com

Suppleant:                                    Thomas Munch

 

Havnemester:                               Carsten Bo Lauersen          havnefoged@hejlsmindehavn.com