Bestyrelsen har konstitueret sig således for 2021:

 

Formand:                                     Per Thielsen Jensen           formand@hejlsmindehavn.com

Næstformand, sekretær:              Johnny Mathiesen             sekretær@hejlsmindehavn.com

Kasserer:                                      Ole Jeppesen                     kasserer@hejlsmindehavn.com

Grejmester:                                  Thomas Munch                 grejmester@hejlsmindehavn.com

Ungdomsudvalg og kapsejllads:  Brian Vittrup                     ungdomsudvalg@hejlsmindehavn.com
         

Suppleant:                                    Kenneth Hjort

 

Havnemester:                               Carsten Bo Lauersen         havnefoged@hejlsmindehavn.com