Følgende priser er gældende for brugere af Hejlsminde Havn 2017:
 
Kontingent   1/1 årlig incl nøgle til slæbested    kr.  500,-.
Pladsafgift for ejere der bruger sin plads             kr. 2600,- 
Pladsejere der ikke bruger sin plads                    kr.  500,-
Optimist/juniorer 0-16 år                                     kr.   500,-
Kapsejladsgebyr                                                   kr.   200,- 
 
Betaling på konto 6856-143411 med angivelse af navn og hvilken aktivitet. Skriv meget gerne fakturanummer fra den udsendte opkrævning.