Bestyrelsen har konstitueret sig således for 2018:

 

Formand:      Per Thielsen Jensen            formand@hejlsmindehavn.com

Næstform.:    Jan Larsen                          grejmester@hejlsmindehavn.com

Kasserer:       Ole Jeppesen                      kasserer@hejlsmindehavn.com

Grejmester:   Jan Larsen                          grejmester@hejlsmindehavn.com

Sekretær:      Morten Sparre                     sekretær@hejlsmindehavn.com

Marketing:    Allan Stender                     allanstender@mail.dk

 

Havnemester:  Opslået ledig Feb.2019 - der henvises til formand eller kasserer 29704063   havnefoged@hejlsmindehavn.com