Bestyrelsen har konstitueret sig således for 2017:

 

Formand:      Christian Bramsen              formand@hejlsmindehavn.com

Næstform.:    Jan Larsen                          grejmester@hejlsmindehavn.com

Kasserer:       Ole Jeppesen                      kasserer@hejlsmindehavn.com

Grejmester:   Jan Larsen                          grejmester@hejlsmindehavn.com

Sekretær:      Morten Sparre                     sekretær@hejlsmindehavn.com

Kapsejlads:   Henning Hallum                 kapsejlads@hejlsmindehavn.com 

Marketing:    Allan Stender                     allanstender@mail.dk

 

Havnemester: René Persson 29704063   Kasserer@hejlsmindehavn.com