Forside       Event       Kontingent       Shop       Bestyrelsen       Kalender       Lukkedage       Markedsplads
 
Klik her for at oprette en profil

  Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?  

Hejlsminde havns bestyrelse har gennem lang tid ønsket at udvide havne, dels for at skabe en bedre økonomi i havnen, men også for at styrke det attraktive område omkring havnen, så der kan opstå mere liv i området også for de erhvervsdrivende.
 
Første skridt i denne proces er at få uddybet sejlrenden og en del af inderhavnen, så vores havn kan besøges af de lidt større både. Trenden i dag er at bådene bliver større og stikker dybere. Havnens bestyrelse har i de seneste år arbejdet på en helhedsplan, hvor det opgravede sand kunne nyttiggøres dels som kystsikring dels som en forøgelse af stranden til glæde og gavn vor både de mange turister, men også os der bor i området.
 
Kolding kommune har nu taget stilling til en kyststikring som indeholder ca. 10-15.000 m3 sand fra oprensning af havnen, foruden en stensætning samt nogle høfter. Der er derfor igang sat en ansøgning til kystdirektoratet (Kolding Kommune) samt en ansøgning om nyttiggørelse til naturstyrelsen. Den sidste ansøgning udføres af Hejlsminde Bådelaug og det er vores organisation FLID der foretager denne ansøgning i løbet af august måned.
 
Planen er vist i dette dokument :Kystsikring 
 
Planen er nu godkendt af Kolding kommune som har bedt os om at starte uddybning af rende og havn den 30 marts 2015. Det vil tage ca. en måned at uddybe og flytte sandet så vi kommer til at vente med at få både i vandet til efter 1 maj i år. Med denne uddybning vil vi få en rende på ca. 3 m dybde og en bredde på min 10 - 15 m, samt en inderhavn ved den "gamle bro" på minimum 2,5 m vand. Sandet bliver losset direkte på siden af molen. Dette for at vi lettere kan afspærre området samt at det er noget kortere at både sejle og flytte sandet efterfølgende. Det bliver rederiet Peer Kliver der skal uddybe. Han var den billigste med ca. kr. 100.000,-. Vi har via FLID forespurgt om han var OK, hvilket vi fik bekræftet. Vi har afventet endelig tidsplan fra Kolding Kommune for at koordinere flytning samt losning af sand. Den er faktisk først her den 20 endelig kommet. Plan for hvor sandet losses ses her (planA).
 
 På denne tegning ses hvor vi tager sandet i renden. det viste opgravning i havnen på sydsiden udføres ikke i denne omgang. Rende
 
Vi har kaldt helhedsplanen for Hejlsminde for "Hejlsminde Strandpark" og den overordnede plan er vist her: Hejlsminde Strandpark 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk